Skip to main content

Anne Birkeland

Prosjektleder, Framtiden er nå - Utadrettet virksomhet I geologi, undervisning, omvisninger, ekskursjoner, arrangements- og prosjektledelse og utstillingsarbeid.

Kontaktperson

  • annebhpoojmy.bbuirkelahkdgnd@nhmigvldj.uiojl.no
  • 95113562