Skip to main content

Christian Brochmann

Professor

Kontaktperson

  • christian.brochmann@nhm.uio.no
  • +47 22851611

Molekylær systematikk inkludert biogeografi og evolusjonære prosesser på lavere taksonomiske nivåer, spesielt i arktiske og alpine områder. Nyere prosjekter fokuserer på artsdannelsesgenetikk, komparativ fylogeografi og fylogenetiske analyser, DNA-barcoding, polyploid evolusjon og langdistanse-spredning.