Skip to main content

Ny utstilling – Livets tre

Pressemelding   •   jan 10, 2018 07:00 CET

Utstillingsplakat for Livets tre

Utstillingen Livets tre forteller den store historien om livet på jorda og hvordan det har utviklet seg. Den tar deg bakover i tid langs stamtreet til nålevende arter helt tilbake til livets opprinnelse. Ikke bare kan du se nålevende dyr og fossile slektninger. Med livaktige rekonstruksjoner basert på den nyeste forskningen, kan publikum nå for første gang i Norge stå ansikt til ansikt med flere av våre egne og andre dyrs utdødde forfedre. Bli med på en enestående ferd langs vår egen og andre organismers evolusjonshistorie, og se hvor vi alle hører hjemme på livets tre.

Åpner fredag 12. januar klokken 15.00 i Robert Colletts hus ved Naturhistorisk museum.

Dette er en annerledes måte å vise livets historie på. Den vanlige fortellingen om evolusjonshistorien begynner med livets opprinnelse og ender med nålevende arter. Vi går motsatt vei, en dekonstruerende reise gjennom evolusjonshistorien. Slik kan du se hvordan ulike dyrs særtrekk har utviklet seg, og dermed tydelig se slektskapet mellom dyregrupper. 

Noen av verdens beste modellmakere har vært i sving for å lage rekonstruksjoner til utstillingen. Dette er modeller av utdødde arter som representerer spesielt viktige overganger i evolusjonshistorien. De livaktige modellene er basert på den aller siste kunnskapen vi har om hvordan disse dyrene så ut. Noen av dem har aldri vært utstilt i Norge tidligere. 

Utstillingen fokuserer på noen av de mest dramatiske hendelsene i evolusjonshistorien ­– overgangen fra vann til land, og fra dinosaur til fugl. Dette var overganger som ga opphav til store og dyregrupper som dominerer landjorda i dag. 

I tillegg tar utstillingen for seg menneskets evolusjonshistorie. For første gang i Norge kan du nå se hele skjelett-modeller av Lucy (en 3.2 mill år gammel Australopithecus afarensis) og en neandertaler, noen av våre mest ikoniske slektninger.

Åpner fredag 12. januar klokken 15.00 i Robert Colletts hus ved Naturhistorisk museum.

Naturhistorisk museum er Norges største samling av naturvitenskapelige objekter. 6,2 millioner objekter finnes her, det er 65% av landets totale naturhistoriske samlinger. En del av disse samlingene er tilgjengelige for publikum i Botanisk hage og museene der. Ved siden av forskningen som drives ved museene, er oppdatering og vedlikehold av disse samlingene en viktig del av NHMs oppgaver.