Kulturdepartementet Norge

1 million kroner ekstra til Ski-VMs frivillighetsprosjekt

Nyhet   •   nov 16, 2010 08:48 CET

Kulturminister Anniken Huitfeldt markerte at det i dag er 100 dager igjen til Ski-VM i Holmenkollen starter ved å tildele 1 million kroner ekstra til Ski-VMs frivillighetsprosjekt. Dette kommer i tillegg til 1 million kroner som departementet tildelte Ski-VMs frivillighetsprosjekt i 2009.

- Frivillig innsats er viktig for gjennomføring av kultur- og idrettsarrangementer. Ski-VM har tatt i bruk nye metoder for å rekruttere frivillige. Det å kunne delta som frivillig har også stor betydning for dem som bidrar, sier kulturminister Anniken Huitfeldt. - De 2 200 frivillige får relevant opplæring. Dette er noe som også andre frivillige organisasjoner vil dra nytte av, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Prosjektet har lykkes med å rekruttere flere kvinner, unge under 30 år og personer med flerkulturell bakgrunn. Ekstratildelingen vil bidra til at Ski-VMs frivillighetsprosjekt kan jobbe enda bedre mot målet om et mangfoldig frivillighetskorps.

Opplæringsprogrammet for frivillige består av web-portal, e-læringsprogram og samlinger. Tema i opplæringen har vært visjon og verdier for Ski-VM, arenakunnskap, vertskap, miljø, beredskap og HMS, mangfold og kulturforståelse, førstehjelp og andre fagspesifikke områder.

Foto: Christian Ruscetta, Ski-VM 2011