Justis- og politidepartementet

17 170 asylsøkere i 2009

Nyhet   •   jan 12, 2010 14:13 CET

Foreløpige tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at om lag 17 170 personer søkte om asyl i Norge i fjor. Rundt 3 960 personer har søkt om asyl i et annet europeisk land og skal derfor returneres dit for behandling av asylsøknaden.

- Selv om tiltakene nå viser resultater, er det likevel for tidlig å trekke noen endelige konklusjoner. Derfor vil regjeringen gjennomføre de innstrammingene som ligger i Soria Moria II. Det kan også bli nødvendig med ytterligere innstramminger på sikt. At saksbehandlingen skjer effektivt og raskt, er mer humant både for de som får opphold og for de som må forlate landet. Regjeringens mål er å styrke rettighetene til dem som har rett til beskyttelse, sier justisminister Knut Storberget.

Selv om det var en økning på 19 prosent sammenlignet med 2008, kom det noe færre asylsøkere til Norge enn prognosen på 18 500 man la til grunn våren 2009. De fleste av søkerne kom fra Afghanistan, Eritrea, Somalia og Irak.

Les mer på Utlendingsdirektoratets nettsted:http://www.udi.no/Nyheter/2008/17-170-asylsokere-i-2009/

Bilder