Kunnskapsdepartementet

2010- Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon

Nyhet   •   okt 12, 2010 20:55 CEST

EU har utpekt 2010 til det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon. Stortinget ga 18. juni 2009 sitt samtykke til at Norge deltar i Det europeiske året 2010.

17. oktober er FNs internasjonale dag for avskaffelse av fattigdom og uka før, i perioden 11.-17. oktober, arrangeres en nasjonal fokusuke for å skape oppmerksomhet om det europeiske året. Kunnskapsdepartementet har valgt å fokusere på tiltak for å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon på områdene som departementet har ansvar for.

De overordnede målene med det europeiske året 2010 er å øke samfunnets bevissthet og fornye den politiske forpliktelsen til EU og deltakerlandene.

Kunnskapsdepartementet har valgt å fokusere på tiltak i barnehager, utdanning og opplæring. Utdanningssystemet har en evne til å motvirke sosiale forskjeller og således forebygge sosial eksklusjon gjennom å legge vekt på tidlig innsats og livslang læring. Sammenhengen mellom grunnleggende ferdigheter, gjennomføring av videregående opplæring og deltagelse i arbeidslivet er godt dokumentert.

Lenke til Kunnskapsdepartementets nasjonale fokus her

Les også Kristin Halvorsens uttalelser om kampen mot frafall i videregående opplæring i forbindelse med skolestart 2010

Arbeidsdepartementet er nasjonal gjennomføringsinstans for året og har et overordnet ansvar for å koordinere deltakelsen.