Landbruks- og matdepartementet

22 land i langvarige kriser

Nyhet   •   okt 07, 2010 16:09 CEST

SOFI-rapporten 2010 fra FAO slår fast at 22 land har enorme utfordringer knyttet til stadig tilbakevendende matvarekriser, og har ekstremt mange sultende som følge naturkatastrofer, konflikter og svake institusjoner.

FAO – FNs organisasjon for landbruk og mat  har nylig lansert  årets ”SOFI - State of Food Insecurity 2010. Addressing food insecurity in protracted crises”. Rapporten presenterer de siste tallene og vurderingene knyttet til hvordan man bør håndtere matsikkerhet i en verden med langvarige og mangeartede kriser.

SOFI-rapportens hovedbuskap er at:

  • Andelen sultende og underernærte går ned igjen, men er fortsatt uakseptabelt høy
  • Land i langvarig krisesituasjon trenger spesiell oppfølging
  • Forbedring av matsikkerhet i slike langvarige kriser krever oppfølging utover kortsiktig nødhjelp for å beskytte og forbedre livsgrunnlaget i det lange løp
  • Det er avgjørende viktig å støtte god og riktig institusjonsbygging
  • Landbruk og landbruksbasert økonomi er nøkkelsektorer for å bygge livsgrunnlag i langvarige kriser, men dette er ikke godt nok reflektert i bistandsoverføringene
  • Nåværende bistandsarkitektur må endres for både å kunne møte kortsiktige nødhjelpsbehov OG de strukturelle underliggende årsakene til langvarige kriser
  • Nødhjelp i form av mat kan og skal hjelpe til med å etablere basisen for langsiktig matsikkerhet, noe som er spesielt viktig i land med langvarige kriser
  • Bredere sosiale beskyttelsesmekanismer kan hjelpe land i å håndtere langvarige kriser og dermed legge grunnlag for langsiktig forbedring.

Rapporten og dens konklusjoner blir diskutert på et møte i Committee on World Food Security (CFS) i Roma, 11-16 oktober 2010.

Forsidefoto: Rensing av ris. Foto: Curt Carnemark, Samfoto.