Landbruks- og matdepartementet

3 millioner til hesteforskning

Nyhet   •   sep 06, 2010 16:58 CEST

Norsk hestenæring er i vekst, og behovet for forskning rundt hest er økende. Norges forskningsråd lyser nå ut drøyt 3 millioner kroner til hesteforskning i 2011. Søknadsfrist er 1. oktober.

Norsk hestenæring er i vekst, og behovet for forskning rundt hest er økende. Bare de siste ti årene har det vært en dobling av antall hester i Norge, og vi har i dag ca 60 000 hester her i landet. Halvparten av disse er travhester, men det er tallet på ridehester som øker mest.

Næring i vekst
- Hest sto for en verdiskapning på rundt 1 milliard kroner og rundt 6000 årsverk i 2006/2007. I tillegg til økende aktiviteter i ryttersporten, er det særlig helsebruk av hest og turistsegmentet som har et betydelig ekspansjonsmuligheter. En rekke institusjoner innen både psykisk og fysisk helse bruker hesten som en del av terapien. Samtidig er hesten viktig innen turisme som blir stadig mer opplevelsesbasert. 35 av landets videregående skoler tilbyr hestefaglinje- et fag som har gitt mange skoler en kraftig oppsving, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.


Norsk hestenæring er i vekst, og behovet for forskning rundt hest er økende. Foto: LMD

Natur og næring
Midlene som Forskningsrådet nå lyser ut bevilges over programmet Natur og næring, som har et total budsjett på drøyt 100 millioner kroner. Programmets hovedfokus er kunnskapsproduksjon til støtte for næringsutvikling basert på bærekraftig bruk av skog, kyst og andre arealressurser knyttet til natur og kultur. Programmets primærmålgrupper er næringsliv og myndigheter innenfor fiskeri, havbruk, jordbruk, reindrift, skogbruk, og naturbasert reiseliv. FoU -miljøene er en viktig målgruppe for å realisere innovasjonspotensialet i primærnæringene, og bistå med nærings- og forvaltningsrettet kunnskapsproduksjon.

Forsidebilde: Hester på beite. Foto: Birger Aasland