Arbeidsdepartementet

32 prosjekter mot ufrivillig deltid

Nyhet   •   nov 14, 2011 10:46 CET

Regjeringen har satt av 25 millioner kroner til tiltak som skal bidra til å redusere omfanget av ufrivillig deltid. Et tilsvarende beløp er foreslått for 2012. Nå er 32 prosjekter valgt ut, hvorav ni av prosjektene innebærer forsøk med noe mer helgejobbing i helse- og omsorgssektoren.

– Det er for mange som jobber ufrivillig deltid. Det er viktig å innhente kunnskap om hva som skal til for å løse dette problemet. Jeg er fornøyd med at flere av prosjektene går inn i organisering og omfang av helgearbeid. Jeg vil følge disse prosjektene særlig nøye, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Det er av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Vox etter samråd med partene i arbeidslivet, som har valgt ut hvilke prosjekter som skal få midler.

Ulike modeller for helgejobbing

Forsøkene som knyttes til mer helgejobbing, kommer til å prøve ut ulike modeller:

  • forsøk med å endre organiseringen av turnusene
  • forsøk med økt fleksibilitet gjennom å lage pool-ordninger. Det vil si at en del av arbeidstiden er knyttet til en vikarpool, hvor den enkelte stiller sin arbeidstid til disposisjon for flere enheter eller avdelinger.
  • forsøk med lengre vakter i helgene enn på virkedagene
  • forsøk med høyere grunnbemanning   

Se fullstendig liste over prosjektene