Utenriksdepartementet

325 millioner kroner til FNs nødhjelpsfond CERF

Nyhet   •   des 09, 2009 09:12 CET

-Vi ønsker å gi et sterkt håndslag til FNs humanitære arbeid i en vanskelig tid, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre om Norges bidrag til FNs nødhjelpsfond og ny flerårig samarbeidsavtale med FNs kontor for koordinering av humanitært arbeid.

De norske bidragene til FNs humanitære innsats ble kunngjort av Statssekretær Gry Larsen i New York i dag. Norge gir 325 millioner kroner til FNs nødhjelpsfond (CERF) for 2010. Samtidig undertegnes en flerårig samarbeidsavtale på 250 millioner kroner med FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA).

- Opprettelsen av FNs nødhjelpsfond CERF har styrket FNs evne til å nå frem med humanitær hjelp raskt og effektivt. Det at Norge nå øker bidragene til fondet midt i finanskrisen, er et viktig politisk signal. Klimaendringer og komplekse kriser har ført til økt humanitære behov, sier statssekretær Gry Larsen i New York.

Den flerårige avtalen med OCHA innebærer at Norge vil støtte organisasjonens kjerneaktiviteter med 250 millioner kroner over fire år. I tillegg til dette kommer støtte til OCHAs arbeid med innsats på landnivå i humanitære kriser.  Norges bidrag til FNs nødhjelpsfond og OCHAs koordinerende aktiviteter er en oppfølging av stortingsmelding 40 (2008-2009) om Norges humanitære politikk.

- Avtalen bekrefter at Norge er en god humanitær giver som bidrar med forutsigbare og fleksible ressurser til FN systemet som sikrer at vi kan gi hjelp raskt og effektivt når det trengs, sier FNs visegeneralsekretær John Holmes.

- Større forutsigbarhet og fleksibilitet i FNs humanitære arbeid redder liv, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.