Mattilsynet gammel

34 spisesteder stengt etter fellesinspeksjoner

Nyhet   •   des 03, 2009 16:35 CET

I en stor fellesaksjon som har pågått siden april i år, er 34 spisesteder stengt i Hausmannskvartalet, Nedre Grünerløkka og i Grønlandsområdet. Stengningene ble i hovedsak foretatt av Mattilsynet.

 

Det var generelt dårlige hygieniske forhold, smuglerkjøtt og fire spisesteder som var infisert av kakerlakker som førte til Mattilsynets stengninger.

De stengte spisestedene hadde til dels grove hygieniske mangler ved renhold, vedlikehold, orden og skadedyrsikring. Tre av spisestedene hadde vært stengt på grunn av helsefare tidligere, og ble denne gangen ilagt tre måneders virksomhetskarantene. Alle er nå åpnet igjen.

- Forholdene har bedret seg betraktelig, både hos disse tre, og hos flere av de andre vi stengte. Men det er fremdeles mange steder som har problemer med å få på plass hygieniske rutiner for å håndtere mat, forteller Gry Marianne Holmbakken, seksjonssjef ved Mattilsynets distriktskontor i Oslo.

Ikke respresentative
Holmbakken påpeker imidlertid at dette tilsynet var basert på bekymringsmeldinger og tidligere tilsynserfaring med virksomhetene.

- De stedene vi har vært på i denne omgang er derfor ikke representative for Oslos serveringssteder. Du kan fremdeles spise trygt på restauranter i Oslo, sier hun.

- Det som er mest skremmende er den manglende kunnskapen om hva som er trygg mat og god hygiene. Et eksempel på dette er at det blir laget mat mens lokalet er infisert av kakerlakker, forteller Holmbakken. Hun understreker at det blir gjort fortløpende oppfølgingstilsyn av disse stedene og at de, om nødvendig, vil bli stengt igjen.

Samarbeidsprosjekt
I alt har 69 spisesteder hatt besøk av politi, tollvesen, brannvesen, skatteetaten og NAV. Det ble funnet grove brudd på samtlige etaters regelverk. Se politiets nettsider for mer informasjon.

Gårdeierne i området setter stor pris på at kontrolletatene rydder opp, forteller Bjørn Vandvik i Politiet.

12 spisesteder ble stengt av Brannvesenet på grunn av dårlig brannsikkerhet. Noen av disse stedene ble også stengt av mathygieniske grunner.

Se liste over steder som ble stengt av Mattilsynet pga helsefare, vedlagt under.

Pressekontakt i Mattilsynet:
Seksjonssjef Gry Marianne Holmbakken, tlf. 980 84 181