Geodata AS

3D – web basert bymodell for Lørenskog

Nyhet   •   mai 22, 2014 14:35 CEST

Lørenskog kommune sitter i dag på kartdata av høy kvalitet. Dataene er tilrettelagt for 3D, men denne merverdien er ikke tatt ut. Dette betyr at kommunen forholdsvis enkelt kan presentere en 3D modell for hele kommunen basert på flyfoto og eksisterende kartdata.

For større utbyggingsprosjekter har det lenge vært vanlig å lage 3D modeller i papp og papir for å visualisere prosjektene. I den senere tid er disse erstattet av digitale modeller.

Tanken er at nye forslag skal kunne tas rett inn i en eksisterende bymodellen. Ulike forslag for det samme området kan slås av og på. Alle prosjektforslag visualiseres i den samme modellen – som kommunen kontrollerer. Politikere, publikum og saksbehandlere får tilgang til modellen på web, hele døgnet og kan på egenhånd vandre rundt i forslagene.

3D prosjekt

All den tid bymodellen er basert på kartdata, vil den følge ajourholdsrutinene til kartet, og være like oppdatert som dette.

Lørenskog kommune står foran store utbyggingsprosjekter som i stor grad vil foregå som fortetning av allerede bebygde områder. Dette stiller krav til kvaliteten på informasjonen, og til dialogen med politikere, innbyggere og næringsliv i planprosessen. En digital bymodell er et effektivt middel for å visualisere prosjektene, volumene, sikt-akser, sol/skygge, utsikt, etc. En slik modell vil gjøre det mulig å involvere alle interessenter tidlig i planprosessen.

3D prosjekt

En dynamisk bymodell skiller seg fra den prosjektbaserte 3D modellen ved at den dekker hele kommunen og har en forankring i en forvaltningsløsning for geografisk informasjon – dvs kommunes kartdata. Det er i forvaltningsløsningen basisdataene for 3D-modellen oppstår, og de nye dataene som oppstår i forbindelse med prosjektering skal tilbakeføres til forvaltningsløsningen og gjenbrukes i kart og dermed i modellen som “as built” data.

Det er naturlig at geodataseksjonen står for etableringen, utviklingen og vedlikeholdet av et slikt tre dimensjonalt kart. Men det er vesentlig at plan miljøet i kommunen, politikere og andre brukere ser nytteverdien av dette. Geodataseksjonen ser ingen umiddelbar nytte for egen drift. Så bestillingen bør komme fra brukeren f.eks. regulering, byggesak og planavdelingen.

Prosjekt Vestparken.

Skårer vest ved Triaden ble valgt som test område for den første 3D modellen vi skulle lage ved hjelp av Geodatas programmer (ArcGIS for Desktop, NT 3D Bygger, City Engine og ArcGIS Online). Dette området er et stort utbyggingsområde i Lørenskog hvor det allerede var bygd mange av de boligene som var planlagt. Så da fikk vi med eksisterende bygg og i tillegg alle de nye tiltakene som kommer der. Prosjektet er også vist i en film vi lagde for å presentere Teknisk sektor for de andre sektorene i kommunen. Vi kommer til å lage flere modeller over andre utbyggingsområder i kommunen fremover.

Se eksempler:

  • Tiltak i 3D
    Regulering i 3D
  • Ved Ann-Karin Isaksen, Geodata seksjon, Lørenskog kommune