Motei

4 trender som vil styre morgendagens forbrukere

Nyhet   •   des 19, 2015 13:37 CET

TREND 1: ALLTID PÅ FARTEN

Stadig flere av oss er på farten – både i jobbsammenheng og privat. Det er blitt billigere å forflytte seg, men også enklere og raskere. Digitalisering av tjenester og omfattende elektroniske sosiale nettverk gir mindre personlig stress og forhindrer at relasjoner går i oppløsning som følge av stadig økt mobilitet.

TREND 2: ALLTID TILKOBLET

Vi vil gjerne kunne koble oss på nettet for informasjon og tjenester hvor som helst og når som helst. Fremveksten av smarttelefoner har ytterligere stimulert dette. Den rådende oppfatningen er at alle immaterielle tjenester og sosiale nettverk skal være tilgjengelige til enhver tid. De teknologiske gjenstandene blir også mindre, kraftigere og dermed mer portable.

TREND 3: AVKASTNING PÅ TID

Tiden er knapp og vi ønsker full uttelling på vår tidsbruk. Vi bruker tid på de aktivitetene som gir best mulighet for selvrealisering, effektivitet og velbehag eller lykke. Vi sparer tid ved å omprioritere oppgaver, vi kjøper tid ved å investere i maskiner, teknologi eller tjenester, og vi anvender den frigitte tiden i balanse mellom tid på oss selv, familie, venner og jobb.

TREND 4: KVALITETSINFORMASJON

Raskere digitalisering og lave distribusjonskostnader har skapt en eksplosjon av informasjon, for eksempel innenfor nyheter og underholdning. Sosiale medier blir stadig viktigere kanaler for samhandling mellom venner og familie. I kampen om å øke avkastningen på tid føler forbrukerne at effektive verktøy for å filtrere og organisere informasjon vil være til hjelp. Vi ser en bevegelse fra at vi vil ha mye informasjon til relevant informasjon – raskt.