Fjellinjen AS

5 prosent nedgang i trafikken

Nyhet   •   jan 02, 2018 14:42 CET

Etter tre måneder med tids- og miljødifferensierte takster i Oslo er antall passeringer redusert med 5 prosent, sammenlignet med fjerde kvartal i 2016.

Tallene er hentet ut fra passeringer i bomstasjonene i Oslo og Bærum i perioden fra 1. oktober frem til og med 31. desember. Tallene er sammenlignet med samme periode i fjor.

«Frem til fjerde kvartal er det en marginal økning i antall passeringer sammenliknet med 2016. Etter innføring av tids og miljødifferensierte takster fikk vi en markant nedgang i trafikkvolumet. Totalt for 2017 ble det en nedgang på 1,3 millioner passeringer sammenliknet med 2016», sier Økonomidirektør i Fjellinjen, Magne Liestøl Larsen.

Bilistene tilpasser seg rushtiden

På dagene med rushtidsavgift viser tallene en reduksjon på 3,7 % i timene med rushtidsavgift mellom kl. 06.30 og 09.00.

Vi ser en økning i trafikken i halvtimen mellom kl. 06.00 og 06.30, før rushtiden begynner på morgenen, på 8,2 %.

I halvtimen mellom kl. 09.00 til 09.30 etter rushtidsavgiftsperioden, ser vi at trafikkvolumet fortsetter på et lavere nivå med en nedgang i trafikken på 3,1 %.

Andelen biler med nullutslipp øker

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og nullutslipp (el- og hydrogen) er målt for hele døgnet. L står for lett kjøretøy og T står for tungt kjøretøy.

Oslo:

Drivstofftyper April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
L. Normal 32,6% 31,7% 31,5% 33,0% 31,7% 31,4% 30,7% 30,1% 32,4%
L. Diesel 49,7% 49,6% 49,3% 49,0% 48,4% 47,9% 47,2% 47,3% 47,0%
L. Nullutslipp 10,2% 10,7% 11,0% 9,2% 11,7% 12,5% 13,5% 14,0% 13,0%
T. Nullutslipp 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
T. Euro V eldre 5,0% 5,3% 5,4% 5,7% 5,3% 5,2% 5,4% 5,4% 4,7%
T. Euro VI 2,4% 2,7% 2,8% 3,1% 2,9% 2,9% 3,1% 3,2% 2,9%


Bærum:

Drivstofftyper April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
L. Normal 32,8% 31,9% 31,8% 33,8% 32,2% 31,7% 31,2% 30,6% 33,0%
L. Diesel 49,5% 49,5% 49,0% 48,9% 47,8% 47,5% 47,0% 47,0% 46,7%
L. Nullutslipp 11,4% 11,8% 12,3% 9,7% 13,0% 13,9% 14,5% 15,2% 13,9%
T. Nullutslipp 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
T. Euro V eldre 4,5% 4,8% 4,8% 5,2% 4,7% 4,7% 4,8% 4,8% 4,3%
T. Euro VI 1,8% 2,0% 2,1% 2,4% 2,2% 2,2% 2,4% 2,4% 2,1%

Tallene viser en nedgang i andel lette dieselkjøretøy fra 49,7% til 47,0 % i Oslo fra april til desember.

Tilsvarende for Bærum er en nedgang fra 49,5% til 46,7 % for lette dieselkjøretøy.

Passeringer med nullutslippsbiler øker fra 10,2% til 13,0 % i Oslo og fra 11,4% til 13,9 % i Bærum. Andelen nullutslippsbiler går noe ned i desember. Dette er i tråd med normal sesongvariasjon.

Trenden med nedgang i andel diesel- og bensinbiler og økning i andel elbiler fortsetter i fjerde kvartal. Juleferien i desember gjør at andelen nullutslippsbiler går noe ned og andelen bensinbiler går noe opp denne måneden. Dette er i tråd med sesongvariasjonene fra tidligere år.

Vi gjør oppmerksom på at tallene er basert på foreløpig tallmateriale.