Landbruks- og matdepartementet

9 millioner skal redusere bruk og risiko

Nyhet   •   nov 25, 2010 09:03 CET

Landbruks- og matdepartementet har nå fordelt ni millioner kroner på prosjekter for 2011 som skal bidra til å nå målsetningene i Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler (2010-2014).

Nåværende handlingsplan som gjelder i perioden 2010-2014, viderefører målsetningene om å redusere avhengigheten av kjemiske plantevernmidler i norsk landbruk og minske risikoen for helse og miljø ved bruk av slike midler. For å nå  målsetningene, satses det spesielt på å øke kunnskapsnivået om rett bruk av plantevernmidler og alternativer til kjemisk bekjempelse av skadegjørere. En arbeidsgruppe med representanter fra Bondelaget, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Miljøvern-departementet og Landbruks- og matdepartementet står for den løpende oppfølgingen av handlingsplanen. Gruppen har nå lagt frem forslag til fordeling av midler til prosjekter og tiltak som skal gjennomføres i 2011.Landbruks- og matdepartementet har nå fordelt ni millioner kroner på prosjekter for 2011 som skal bidra til å nå målsetningene i Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler (2010-2014).
Foto: Baard Næss, Samfoto

- Vi har mottatt en rekke gode forslag og totalt søknadsbeløp var vesentlig høyere enn tilgjengelig ramme for fordeling. Hovedparten av tiltakene det bevilges midler til i 2011 er prosjekter som videreføres fra 2010. Dette er viktige bidrag for å nå målsetningene i handlingsplanen, sier Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp).

- Det bevilges også 1.35 millioner kroner til utprøving av plantevernmidler som kan benyttes i integrert produksjon i såkalte småkulturer. Dette vil bidra til å løse noen av næringens utfordringer som i dag er knyttet til liten tilgang på plantevernmidler innen en del kulturer, sier Brekk.

Landbruks- og matdepartementet støtter arbeidsgruppens fremlegg og legger gruppens forslag til grunn for fordeling av midlene til gjennomføring av tiltak i 2011.