Miljøverndepartementet

- Å bekjempe avskoging er å bekjempe fattigdom

Nyhet   •   okt 25, 2010 09:42 CEST

En delegasjon fra Klima- og skoginitiativet, ledet av ambassadør Hans Brattskar, har denne uken vært i Tanzania for å følge opp Norges klima- og skogsamarbeid. REDD-arbeidet i Tanzania ledes av ambassaden, og fokuserer først og fremst på å gjøre Tanzania i stand til å dra nytte av et fremtidig internasjonalt regime for reduksjon av klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse, øke bruken av fornybare energikilder og bidra til et mer effektivt og bærekraftig jordbruk.

Tanzania har fremdeles betydelige mengder tropisk tørrskog, men mye skog har forsvunnet. Enkelte estimater anslår at 400.000 kvadratkilometer skog forsvinner årlig. Dette plasserer Tanzania høyt opp på listen over utslippsland i Afrika. Avskogingen gjør også landet mindre motstandsdyktig mot klimaendringer. Når trærne forsvinner påvirker dette jordsmonnet, gjør det lokale klimaet tørrere, og fjerner en kilde til inntekt for Tanzanias fattigste.

- Noen av de viktigste årsakene til Tanzanias avskoging er produksjon av trekull på landsbygda til bruk i urbane strøk, intensiv bruk av ved til matlaging og rydding av skogen for å skaffe jordbruksareal. Mangel på alternative energikilder gjør trærne til en utsatt ressurs. Når man lever under fattigdomsgrensen og mat på bordet er en daglig kamp, er det forståelig at trærne hugges for å lage trekull eller selge ved. Å bekjempe avskoging i Tanzania er ikke mulig med mindre man også lykkes med å bekjempe fattigdom, sier leder for Klima- og skoginitiativet, Hans Brattskar.

Delegasjonen har denne uken møtt representanter for tanzanianske myndigheter og besøkt et feltprosjekt i Shinyanga-regionen nord i landet. Feltprosjektet jobber med å kartlegge mengden skog og karbonmengden i denne, og med å øke bruken av fornybare energikilder og alternative inntektskilder til trekullproduksjon.

- REDD er fremdeles et ungt konsept, og vi trenger pilotprosjekter for å skaffe erfaringer fra felt som kan inspirere klimaforhandlingene og vise at REDD er mulig i praksis. På sikt håper vi prosjektene i Tanzania kan bidra til dette, og skaffe Tanzania og Tanzanias fattigste en alternativ inntektskilde gjennom betaling for karbonet i skogen. Slik kan vi skape incentiver for å la skogen bli stående, sier Brattskar.

Norges avtale med Tanzania er på inntil 85 millioner dollar.

Les mer om avtalen mellom Norge og Tanzania