Kronprinsparets Fond

Åpen prosess om mål og innhold i Kunnskapsskolen

Nyhet   •   apr 15, 2013 12:11 CEST

Fylkesutdanningssjefen inviterer denne våren til en åpen prosess om mål og innhold i Kunnskapsskolen Buskerud. Det skjer blant annet ved systematisk innsamling av de beste læringshistoriene fra elever, ansatte, politikere og andre 11. april kom de til Arbeidsinstituttet for å samle inn historiene om god læring fra ungdom, foreldre og instruktører.

Elever ved videregående skoler i Buskerud skal gå på en skole som skaper resultater som overgår det man trodde var mulig. Det er målet med Kunnskapsskolen, som er Høyre, Frp og KrFs store skolesatsing

I Kunnskapsskolen Buskerud skal alle oppleve læringsglede, mestring og faglige utfordringer. Lærere, instruktører og skoleledere har høy kompetanse i å lede læring. Samhandlingen mellom eleven / lærlingen og  lærer/ instruktør preges av gjensidig læring og likeverd.

I Kunsskapskolen Buskerud følges eleven tett i overgangen fra grunnskolen og gjennom hele opplæringen.  Kunnskapsskolen forbereder for videre utdanning og yrke slik at alle har et solid utgangspunkt  for et godt liv som aktive deltakere i samfunnet.

I juni 2013 skal fylkestinget behandle en konkret  plan for hvordan Kunnskapsskolen skal realiseres. For å lykkes med målsetningene for Kunnskapsskolen Buskerud, er det avgjørende at alle relevante aktører har et eierskap til målsetninger og forventede resultater.

Fylkesutdanningssjefen inviterer derfor denne våren til en åpen prosess om mål og innhold i Kunnskapsskolen Buskerud. Det skjer blant annet ved systematisk innsamling av de beste læringshistoriene fra elever, ansatte, politikere og andre. Vi lærer mest av våre gode erfaringer!