Landbruks- og matdepartementet

Åpent møte om Den internasjonale Plantetraktaten

Nyhet   •   feb 14, 2011 16:22 CET

Det inviteres til åpent møte i Oslo den 16. februar om Den internasjonale Plantetraktaten, som sikrer tilgang til generessurser og rettferdig foredling av verdier og goder som oppstår ved bruk av ressursene. I mars deltar landbruks- og matminister Lars Peder Brekk på traktatens møte på Bali, Indonesia.

Den internasjonale Plantetraktaten sikrer tilgang til generessurser og den sikrer rettferdig foredling av verdier og goder som oppstår ved bruk av ressursene. Dette har stor betydning for vår evne til å sørge for framtidig matsikkerhet og til å takle klimaendringer.

Den internasjonale Plantetraktaten er det viktigste rammeverket for tilgang til genressurser på plantesektoren, og den påvirker i stor grad genressursarbeidet i Norge. Traktaten styres av en ”Governing Body”, og det er i anledning dette styringsorganets forestående møte i mars på Bali, at det inviteres til et åpent møte i Oslo. Politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet, Ane Kismul holder åpningsinnlegget på Oslo-møtet.

Eget fond for rettferdig foredling
Plantetraktaten har et eget Benefit Sharing Fund som i disse dager vurderer hvilke prosjekter som ivaretar bevaring av genressurser og bønders rettigheter i uland, og  som skal få støtte fra fondet. Norge bidrar årlig til dette fondet med 0,1 prosent av verdien av frøomsetningen i Norge, og oppfordrer samtidig andre land til å gjøre det samme.

Møte i mars
I mars deltar landbruks- og matminister Lars Peder Brekk på et møte i den internasjonale plantetraktaten. Møtet er på Bali, Indonesia.  Dette møtet vil være det mest sentrale møtet om plantegenetiske ressurser og dermed klimaendringer og matsikkerhet i 2011.

Kontaktperson for landbruks- og matministeren er seniorrådgiver Ståle Norang, tlf.: +47 41 43 80 11.


Det inviteres til åpent møte i Oslo den 16. februar om Den internasjonale Plantetraktaten, som sikrer tilgang til generessurser og rettferdig foredling av verdier og goder som oppstår ved bruk av ressursene. Foto: LMD