Kystverket

Årsavgifter for 2010

Nyhet   •   des 10, 2009 09:54 CET

Det er nå tid for bestilling av årsavgifter for 2010. Bestillinger gjøres i Kystverkets meldingssystem SafeSeaNet. Årsavgiftene for 2010 må betales snarest og senest innen 28. desember 2009 for å være gyldige fra 1. januar 2010.
Legg merke til at følgende fartøy vil få utstedt årsavgifter for 2010 automatisk og vil motta faktura i midten av desember 2009:

Fartøy i innenriksfart (årsavgift kystavgift)
Fartøy i utenriksfart som har betalt årsavgift for 2009 (årsavgift kystavgift, losberedskapsavgift og eventuelt sikkerhetsavgift for Oslofjorden eller Rogaland). Det vil i utgangspunktet bli utstedt de samme typer årsavgifter for 2010 som fartøyene har ved utgangen av 2009.
Nytt i år er at også fartøy i utenriksfart som har årsavgift(er) for 2009 automatisk vil få utstedt årsavgift(er) for 2010. De vil kunne se utstedte årsavgifter på fartøy i SafeSeaNet.

Dersom noen mottar faktura for årsavgifter som de ikke ønsker eller har spørsmål vedrørende bestilling av årsavgifter, vennligst ta kontakt med:

Nordland sjøtrafikkavdeling
Postboks 183
8551 Lødingen
Telefon: +47 76 98 68 00
E-post: loskontor.nordland@kystverket.no

Forslaget til avgiftssatser for 2010 har vært på høring og en fastsettelse av forslaget behandles nå av Fiskeri- og kystdepartementet. Dersom de fastsatte avgiftssatsene skulle fravike de foreslåtte, vil fakturaene for 2010 bli korrigert.