Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Aasrud drøftet elektronisk forvaltning med europeiske ministerkolleger

Nyhet   •   nov 22, 2011 10:16 CET

EU har som mål å realisere offentlige, elektroniske tjenester til innbyggerne og næringsliv på tvers av grensene i Europa. Under et uformelt ministermøte 17. november diskuterte fornyingsminister Rigmor Aasrud digitale tjenester og e-forvaltning med sine europeiske ministerkolleger.

- Det er mye arbeid som gjenstår før vi realiserer et europeisk digitalt indre marked. Jeg er fornøyd med at vi nå er et skritt nærmere å få på plass offentlige, elektroniske tjenester til innbyggerne og næringsliv på tvers av grensene i Europa. Dette sier fornyingsminister Rigmor Aasrud etter ministermøtet som fant sted i Poznan i Polen.
 
Ministrene drøftet hvordan man best kan gjennomføre vedtatte planer på e-forvaltningsområdet. Diskusjonene mellom de europeiske ministrene dreide seg blant annet om tilpasning av nasjonale regelverk og etablering av tiltak og felles løsninger som sikrer nødvendig samspill mellom landenes IKT-systemer.

Under ministermøtet ledet fornyingsministeren en rundebordskonferanse hvor Kommisjonen og ministrene fra EU diskuterte videreføring av europeiske pilotprosjekter på e-forvaltningsområdet. Rigmor Aasrud hadde også samtaler med EUs kommissær for Den digitale agenda Neelie Kroes og det polske EU-formannskapet.
 
Ett av disse pilotprosjektene er Peppol, som ledes av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Prosjektet har som mål å etablere elektroniske, offentlige innkjøp på tvers av landegrensene i Europa. 

I tilknytning til det uformelle ministermøtet ble det også arrangert en større konferanse om elektronisk forvaltning. Konferansen rommet også en utstilling der den norskutviklede Offentlige elektroniske postjournal ble presentert. Postjournalen er utviklet av Difi.

Fornyingsminister Rigmor Aasrud sammen med EU-kommissær Neelie Kroes (Alex Winther, Den norske EU-delegasjonen)