Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Aasrud ønsker IKT-innspill

Nyhet   •   okt 12, 2010 20:56 CEST

Femti prosent av produktivitetsveksten i Europa mellom 2000 og 2004 kan tilskrives effektivitetsgevinster med bakgrunn i IKT. Fornyingsminister Rigmor Aasrud møtte 1. oktober IKT-bransjen til samråd for å diskutere IKT-politiske utfordringer. Øverst på agendaen sto videreutvikling og verdiskaping.

- Som ansvarlig for koordineringen av IKT-politikken i regjeringen er jeg spesielt opptatt av å prioritere områder som bidrar til videreutvikling av IKT-næringene, som gir økt verdiskaping og som styrker næringslivet generelt. Hvordan dette bør gjøres, ønsker jeg deres innspill på, sa Aasrud.

Til grunn for diskusjonen lå EUs IKT-politiske strategi, Digital Agenda, samt to nye rapporter om IKT-trender, bestilt av Fornyings- administrasjons-, og kirkedepartementet. Industrialisering av IKT, økt omfang av tjenester som deles av flere, økt grad av sosial samhandling og informasjonsdeling på nettet, og grenseløs mobilitet. Dette er fire såkalte megatrender som vil prege IKT-utviklingen de nærmeste 10 årene i følge rapporten IKT-trender 2010 - 2020 utarbeidet av Gartner. Den andre rapporten, IKT-trender og politikkutfordringer tar for seg områdene eAdministrasjon, eDemokrati, IKT-basert innovasjon, IKT og miljø, og IKT-infrastruktur og kompetanse i et 5-7 års perspektiv. Rapporten er utarbeidet av Econ Pöyry og Nexia.

- Dette ga mange nyttige innspill  om næringens muligheter i Norge, hvordan det offentlige kan bidra og hvordan næringen selv kan bidra til fornying og effektivisering av andre næringer, sa Aasrud etter møtet.

Les sammendrag av de to rapportene om IKT-trender og politikkutfordringer (PDF)

Les rapportene: