Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Aasrud ser på videoløsninger

Nyhet   •   sep 20, 2010 09:00 CEST

Dersom bruk av videokonferanser kan erstatte en av fem flyreiser, vil det føre til betydelig reduksjon av CO2 utslipp. Tirsdag 21. september skal fornyingsminister Rigmor Aasrud besøke Tandberg for å se nærmere på ulike prosjekter der man har lyktes med slike løsninger.

Sted: Tandberg, Philip Pedersens vei 30, 1366 Lysaker
Tid: 13.00 – 15.30

Fornyingsdepartementet vil etablere en enhetlig politikk for hvordan all statlig virksomhet kan benytte og utnytte IKT på en klimavennlig måte. Mer bruk av videokonferanser står sentralt i denne sammenheng. Hvis man klarer å redusere antall flyreiser med tyve prosent vil det føre til en samfunnsmessig besparelse på godt over 300 millioner kroner, herunder 173 sparte årsverk

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Frode Jacobsen