Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Aasrud til Nordisk Råds sesjon 2010

Nyhet   •   nov 02, 2010 09:40 CET

Nordisk råds 62. sesjon avholdes i den islandske hovedstaden Reykjavik fra tirsdag 2. november til torsdag 4. november.

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud er nordisk samarbeidsminister for Norge og deltar på sesjonen sammen med statsministeren, utenriksministeren, forsvarsministeren og kulturministeren.

Samarbeidsministeren skal på vegne av de nordiske samarbeidsministrene holde redegjørelsen om globalisering.

Tema for statsministrenes toppmøte på Nordisk Råds sesjon er ”Grønn vekst – veien ut av krisen”. Statsminister Stoltenberg skal holde innlegg rundt dette tema 2. november. Oppfølging av Stoltenbergrapportens forslag om fordypet nordisk utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid vil stå sentralt i utenriksministerens møter.

Statsråd Grethe Faremo skal som formann i det forsvarspolitiske samarbeidet holde redegjørelsen på dette feltet. Kulturministeren holder en kulturpolitisk redegjørelse, blant annet om kulturpartnerskapet i den nordlige dimensjon.

Finland skal presentere sitt formannskapsprogram for 2011 ”Det grønne Norden – klimasmart aktør”. Globalisering og grensehindre har vært faste temaer de senere år på Nordisk Råds sesjon. Det legges det betydelig vekt på å videreføre dette arbeidet. Et Task Force om grønn vekst er opprettet og skal presentere sine forslag til neste nordiske globaliseringsforum i 2011.

Danskene har under sitt formannskap sørget for å få grensehindre inn på dagsorden for alle ministerråd. Ole Norrback som leder grensehinderforumet skal delta under sesjonen i Reykjavik og peke på utfordringer framover.

Program for Nordisk råds 62. sesjon