Adopsjonsforum

Adopterte to premature gutter

Nyhet   •   mar 02, 2016 07:00 CET

– Søkere burde være mer åpne for å adoptere barn med særskilte omsorgsbehov. Ofte viser utfordringene seg å være minimale.

Det sier Silje Tetlivold fra Sandefjord. Hun har adoptert to gutter som ble født premature: Noah Felipe (5 år) og Mateo Santiago (2 år).

– Noah Felipe ble født allerede i uke 28 og var 14 måneder da vi adopterte ham. Da viste røntgen at skjelettet hans var tre måneder «yngre» enn hans biologiske alder. Nå er han like utviklet som andre på samme alder, og har ikke trengt noen spesiell oppfølging. Det eneste er at jeg har vært opptatt av kostholdet. Mine barn får bare mat som er laget fra bunnen, forteller Silje.

Mateo Santiago var født 3–4 uker for tidlig. I tillegg hadde han polio som han ble behandlet for like etter fødselen. Siden da har han vært helt frisk, og Silje kan heller ikke si at Mateo Santiago har behøvd noen spesiell oppfølging. Alle barn som adopteres fra Colombia får grundige legeundersøkelser og god oppfølging i forkant, det kan være seg ernæring, fysioterapi, psykolog osv. Søkerne får også mye og god informasjon om barna, og man kan be om tilleggsinformasjon om det trengs.

Kunne du tenke deg å adoptere fra Colombia? Sjekk ut søkekriteriene her. 
Adopsjonsforum tar også imot nye søkere på andre land.

Kortere ventetid
Begge sønnene til Silje ble adoptert som barn med særskilte omsorgsbehov. Kategorien innbefatter barn som har en kjent medisinsk diagnose og som kan komme til å trenge ekstra oppfølging og ressurser av adoptivforeldrene. Særskilte omsorgsbehov kan for eksempel være leppe-ganespalte, klumpfot, hjertefeil eller ryggmargsbrokk. Graden av alvorlighet kan variere fra barn som utgangspunktet er friske/opererte, men befinner seg i en risikogruppe, til multihandikappede barn.

Silje «fant» begge sønnene sine på Adopsjonsforums nettside: Barn søker foreldre. Foreldre som vet at de kan ta på seg ansvaret for et barn med særskilte omsorgsbehov, opplever ofte å vente kortere tid fordi de går utenom den ordinære adopsjonskøen. Foreldre som ønsker å adoptere et konkret barn eller søsken med særskilte omsorgsbehov, må først godkjennes av Faglig utvalg i Barne-, ungdoms og familiedirektoratet.

Er du interessert å adoptere barn med særskilte omsorgsbehov? Les mer her.

– Et rikt liv
Silje har helt fra hun var liten hatt et ønske om å bli mor til barn som allerede er født og trenger familie. Begge gangene hun og mannen har dratt på hentereise til Colombia, har Silje bare gledet seg:

– Jeg har fått oppfylt mitt høyeste ønske.

Silje er glad for at de to guttene ikke er så langt unna hverandre i alder – for de leker masse sammen.

– Noah Felipe har vært kjempestolt storebror og utrolig hjelpsom fra første stund.

Silje er også opptatt av at guttene skal være stolte av sitt fødeland. Da barnehagen til Noah Felipe skulle ha temadag om India og Colombia, tok han med seg bøker om fødelandet, flagg og colombiansk fotballdrakt. Hun er dessuten opptatt av at guttene skal vedlikeholde noe av spansken.

– Du får et veldig rikt liv av å adoptere, sier Silje som nå føler at familien er komplett.

Les mer her: Særskilte omsorgsbehov – et villedende begrep?