Verdipapirfondenes forening

Aksje- og kombinasjonsfond for 733 millioner

Nyhet   •   feb 22, 2011 22:44 CET

Markedsstatistikk for januar viser en frisk start på året. Norske personkunder foretrakk aksjefond og kombinasjonsfond i årets første måned.

Aksje- og kombinasjonsfond populært

Totalt kjøpte norske personkunder verdipapirfond for 940 millioner kroner mer enn de solgte for. 733 millioner av dette kom inn i aksjefond og kombinasjonsfond, mens pengemarkedsfond stod for 311 millioner kroner. I øvrige verdipapirfond ble det solgt for 104 millioner mer enn det ble kjøpt for.

1,9 milliarder fra utlendinger

Utlendingene har fortsatt størst appetitt på aksjefond, og da særlig globale aksjefond og aksjefond som investerer i nye markeder. Totalt nettotegnet utlendingene for 1,9 milliarder kroner i aksjefond. Av dette gikk 777 millioner kroner til globale aksjefond og 568 millioner kroner til aksjefond innen nye markeder.

18,7 milliarder i samlet nettotegning

Statistikken for totalmarkedet (personkunder, institusjonelle kunder og utenlandske kunder) viser at det ble kjøpt alle typer verdipapirfond for 18,7 milliarder (nettotegning) mer enn det ble solgt for i januar. Det var størst etterspørsel etter obligasjonsfond med en nettotegning på 12 milliarder kroner. Dernest pengemarkedsfond med en nettotegning på 3,2 milliarder og aksjefond med 2,5 milliarder kroner.

Statistikk for siste måned (januar):
Siste månedsstatistikk finner du her.