Statsministerens kontor

Aktiv innsats for mødre- og barnehelse

Nyhet   •   sep 21, 2010 09:33 CEST

Statsminister Jens Stoltenberg deltok på det første tusenårsmålsmøtet i 2000 og har vært en aktiv pådriver for større investeringer for mødre og barn. Denne uken er han på FNs toppmøte om tusenårsmålene for å stake ut veien mot 2015.

– Vår forpliktelse i dag er like sterk og vi vil bygge konsensus om konkrete tiltak for å nå målene innen 2015, sier statsministeren.

Norge legger ekstra vekt på tusenårsmål 4 og 5, som er å redusere barne- og mødredødeligheten innen 2015. Disse er nært koblet sammen siden en trygg fødsel for mor som regel er en trygg fødsel for barnet. Dersom en mor dør i barsel er sjansene for at de nyfødte dør også stor. Siden 2000 har Norge tredoblet innsatsen for global helse.


Bilde: En mor med sin baby. (Foto: FN-sambandet)


Vaksinasjon er et av de viktigste hjelpemidlene for å redusere barnedødelighet. Stoltenberg har gjennom ti år vært en sterk pådriver for vaksinasjon, blant annet gjennom GAVI (Den globale vaksinealliansen). Norsk innsats har bidratt med å finansiere vaksinering av 25 millioner barn.

Hvert år siden 2006 har Stoltenberg ledet et arrangement i forbindelse med FNs generalforsamling for mødre og barnehelse. På reiser til blant annet India, Afrika, Indonesia og Latin-Amerika har Stoltenberg sett på prosjekter relatert til vaksine. Det er etablert samarbeid med stats- og regjeringssjefer både i vestlige land og utviklingsland for å øke innsatsen for bedre mødrehelse og mot barnedødelighet.

Konkrete resultater

Statsministeren har vært opptatt av at helseinnsatsen knyttes til konkrete resultater. India og Rwanda er to eksempler på at det nytter.

I India har økonomisk støtte til fattige kvinner ført til at mange flere kan reise til klinikker når de skal føde. I 2005 700 000 kvinner på klinikk, mens mer enn ti millioner får dette tilbudet i dag.

I Rwanda har lokalsamfunn fått støtte til tilby flere et godt helsetilbud. Et resultat av dette er at svangerskapsrelatert dødelighet er halvert på bare åtte år.