Akupunkturforeningen

Akupunktur må inkluderes i autorisasjonsordningen for helsepersonell

Nyhet   •   aug 06, 2013 15:45 CEST


Bakgrunn

Akupunkturforeningen ønsker at akupunktur skal innlemmes i autorisasjonsordningen for helsepersonell, og har søkt Helse- og omsorgsdepartementet om dette. Helsedirektoratet har avgitt negativ innstilling overfor Helse- og omsorgsdepartementet, som nå skal ta den endelige beslutningen.

§ Økt bruk og økt anerkjennelse av akupunktur i Norge, og det faktum med at mange av akupunktørene ikke har de kvalifikasjoner som samfunnet tror de har, er en hovedbegrunnelse for at akupunktørene bør omfattes av autorisasjonsordningen.

§ Autorisasjon av akupunktører er et viktig og nødvendig tiltak for å ivareta den beskyttelsen og sikkerheten pasientene har krav på. 

§ Akupunkturforeningen ber derfor om at Helse- og omsorgsdepartementet innlemmer akupunktørene i autorisasjonsordningen.

Autorisasjon av akupunktører styrker pasientsikkerheten

Stadig flere etterspør akupunktur og har tillit til akupunktur som behandlingsform. De fleste akupunktører arbeider faglig selvstendig og i egne praksiser. Den økende bruken og anerkjennelsen av akupunktur har ført til at den ordinære helsetjenesten også har tatt i brukakupunktur, og behandlingen tilbys i tillegg til akupunktører også av f eks leger, sykepleiere, fysioterapeuter, jordmødre og kiropraktorer. Mange leger betrakter akupunktur som et godt alternativ eller supplement til egne tjenester, og henviser pasienter til akupunktur.

I motsetning til nevnte helsepersonellgruppene er akupunktørene pr i dag ikke omfattet av autorisasjonsordningen. Dette betyr at hvem som helst kan kalle seg akupunktør og behandle pasienter. Dette står i sterk kontrast til at mange av oss tror at akupunktørene er autorisert helsepersonell.

Som pasienter har vi alle en forventning til at det er kvalifisert personell som utøver helsetjenester som vi er avhengig av og som vi i mange situasjoner henvises til. Dagens situasjon er at mange av akupunktørene ikke har de kvalifikasjoner som samfunnet tror de har. Flere av dem er faglig og/eller personlig uskikket, med alvorlig feilpraksis som konsekvens. Den økende bruken og anerkjennelsen avakupunktur, sammenholdt med dette faktum, er hovedbegrunnelsen for at akupunktører bør omfattes av autorisasjonsordningen. Enautorisasjon av akupunktører er et viktig og nødvendig tiltak for å ivareta den beskyttelsen og sikkerheten pasientene har krav på.

Spørsmål rettes til: Leder Cecilie Brewer mob. 971 78 713 eller generalsekretær  Erik Nygaard mob. 950 35 745