Norsk Helseinformatikk

Aldersgrense for kjøp av tobakk

Nyhet   •   aug 12, 2015 12:08 CEST

http://nhi.no/forside/aldersgrense-for-kjop-av-tobakk-46150.html

Av: Marthe Lein, journalist. Godkjent av medisinsk redaktør.

Forskerne bak en ny studie publisert i Tobacco Control har undersøkt sammenhengen mellom aldersgrensen for salg av tobakk og røyking blant ungdom.

Les også: Helseskader ved røyking

I området Needham i USA hevet de aldergrensen for salg til 21 år i 2005. Mens naboområdene beholdt aldersgrensen på 18 år.

Forskere undersøkte og samlet data og røykevanene til 16.000 high school-elever i Needham og i 16 områder rundt Needham fire ganger mellom 2006 og 2012.

I løpet av disse sju årene, ble antall ungdommer under 18 år som kjøpte sigaretter redusert betraktelig, mens i kommunene rundt skjedde det kun en ubetydelig nedgang.

Les også: Hva koster det å røyke?

I 2006 oppga 12,9 prosent av elevene i Needham og 14,8 prosent av elevene i nabokommunene at de hadde røykt de siste 30 dagene.

I 2010 rapporterte 6,7 prosent av Needham-studentene om røyking, sammenlignet med 12 prosent i de andre byene. På slutten av studien, i 2012, hadde røykingen falt til 5,5 prosent i Needham og 8,5 prosent utenfor.

I kontrast, var det ingen sammenlignbare forskjeller for alkoholbruk.

- Mer enn 80 prosent av røykere begynner før de fyller 18 år, sier hovedforfatteren bak studien, Shari Kessel Schneider, som også er prosjektdirektør ved Education Development Center i Waltham, Massachusetts.

Hun mener funnene som er gjort, støtter tiltak om å øke aldersgrensen for kjøp av sigaretter for å redusere ungdoms tilgang til tobakk, oppstart av røyking og til slutt avhengighet.

Forskerne skriver innledningsvis at å heve alderen for tobakksalg til 21 år har fått støtte som en lovende strategi for å redusere tilgangen ungdom har til sigaretter, men at det er lite direkte bevis for hvilken innvirkning tiltaket har på ungdoms røykevaner.

Les også: Når røykesuget melder seg