Hæren

Alliert samtrening – kjernen i NATO

Nyhet   •   sep 25, 2014 13:14 CEST

Øving og trening

Man kan sammenligne trening av militære styrker med toppidrett. Man må ha et mål og en plan på hvordan man kommer dit, og evne til å gjennomføre. Forskjellen ligger i at målet for en idrettsutøver er å vinne, mens målet for en militær styrke er å være i stand til å vinne hvis det skulle bli behov. Alvorsgraden kan selvfølgelig ikke sammenlignes. Det å ikke nå sitt mål som idrettsutøver er trist, mens for NATO vil det å mislykkes ha alvorlige konsekvenser. Derfor er det et rigid trenings- og sertifiseringssystem som har fulgt generalløytnant Volker Halbauer og hans mannskap snart et helt år. -Under denne øvelsen har vi vist at vi er klare, sier general Halbauer. -Evalueringsteamet fra NATO har vurdert mitt hovedkvarter som «Excellent», og jeg er en stolt sjef, men ønsker samtidig på å kredittere mine medarbeidere og soldater som deltok i Noble Ledger. -Uten dem, og uten alle de internasjonale enheter som deltok, ville det aldri ha blitt en suksess som dette, sier Halbauer.

Evne til å forsvare Norge

NATO er en hjørnestein i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Det norske Forsvaret er lite, men høyt ansett og har styrker som viser at de kan operere sammen med sine allierte. Telemark bataljon og resterende norske styrker som bidrar inn i NRF 15 står ikke kvalitetsmessig tilbake for noen, og har holdt et svært høyt nivå under hele øvelsen. Den viktigste oppgaven for Forsvaret er å forsvare Norge, og slike øvelser er med på å øke den evnen. 

Evne til å motta alliert støtte

Alliert samarbeid på norsk jord kan ikke gjennomføres uten å sikre mottak av allierte styrker på en god måte. Dette har vært gjort på en utmerket måte, og viser hvor effektivt man kan frakte store styrker mellom medlemsland på imponerende kort tid. Norsk logistikk har fungert ypperlig sammen med den multinasjonale fellesoperative logistikkgruppen, JLSG (Joint Logistic Support Group) og støtten fra hjemmebasen har vært upåklagelig.

Samarbeid med lokalbefolkningen

Det å ha 6500 soldater, 1500 kjøretøy, helikopter og fly i bakgården har en pris. Det medfører en viss belastning for lokalmiljøet. Til tross for noen uheldige episoder har likevel lokalbefolkningen vist stor forståelse og vært samarbeidsvillige. De skader som har oppstått har blitt håndtert fortløpende av øvelsens miljøvernoffiserer. De som oppdager skader som ikke er varslet oppfordres til å ringe miljøtelefonen så raskt som mulig.

NRF 15

Styrkene er straks klare for å gå  på beredskap for NATO. I et spent sikkerhetspolitisk klima skal denne styrken være klar til å rykke ut å løse alle oppdrag, fra humanitær innsats til forsvar av et medlemsland. Halbauer fortsetter; -Under Noble Ledger har vi lært mye, men også definert områder hvor vi kan bli bedre. -Det er det vi vil fokusere på i løpet av de kommende månedene før vi skal stå på beredskap i 2015, presiserer generalløytnant Halbauer.