Nærings- og handelsdepartementet

Altinn viser vei for Europas næringsliv

Nyhet   •   jan 07, 2010 09:31 CET

Da tjenesteloven, som gjennomfører EUs tjenestedirektiv, trådte i kraft i Norge 28. desember, fikk Altinn samtidig ny status og nye oppgaver. I likhet med EU-landene, skal Norge etablere ett felles kontaktpunkt i det offentlige for alle som vil drive næringsvirksomhet over landegrensene. Her i landet skal kontaktpunktet være Altninn.

Allerede fra årsskiftet viser en ny engelskspråklig informasjonsside veien til engelske forklaringer på norske næringsregler og til statlige informasjonssider på engelsk.

Kontaktpunktet skal være fullt utviklet i løpet av 2011.   Les mer på Altinns hjemmesider.