Finansdepartementet Norge

Analyser av langsiktig bærekraft i offentlige finanser

Nyhet   •   nov 24, 2011 10:52 CET

Valg vi tar i dag kan ha betydning for utviklingen på viktige områder i tiårene framover. Dagens politikkbeslutninger må derfor bygge på en god forståelse av behov og utfordringer vi kan stå overfor på noe lengre sikt. Dette gjelder også beslutninger av betydning for utviklingen i offentlige budsjetter. Mandag 12. desember arrangerer Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål et åpent seminar om analyser av bærekraften i offentlige finanser.

Seminaret vil ta for seg det metodemessige grunnlaget for analyser av offentlige finanser på lang sikt. Hvordan kan drivkrefter, utviklingstrekk og usikkerhet best sammenfattes og presenteres? Hvordan påvirkes statsfinansene av demografiske endringer og vekst i inntektene? Hva betyr den krisen vi nå ser i Europa og enkelte andre land for velferdsstatene på lang sikt? For å kaste lys over disse spørsmålene har utvalget invitert:

  • Jørgen Elmeskov (OECD): Bærekraften i offentlige finanser i OECD-landene og OECDs analytiske rammeverk
  • Giuseppe Carone (Europakommisjonen): Long-term sustainability of public finances and economic consequences of ageing populations in the EU
  • Torben Andersen (Universitetet i Århus): Hvordan tolke og bruke ulike mål på bærekraften i offentlige finanser?
  • Erling Holmøy (Statistisk sentralbyrå): Analyser av bærekraften i offentlige finanser i Norge

Programmet for seminaret finner du her.

Seminaret finner sted i regjeringskvartalet mandag 12. desember fra 11.30 til 17.00. Seminaret er åpent. Antall plasser er begrenset. Vi ber om til Finansdepartementet innen onsdag 7. desember.

Presse som ønsker å delta bes for mer informasjon.

Om utvalget:
Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål ble opprettet i mai 2011. Utvalget skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger. Informasjon om utvalgets mandat og arbeid finner du her.