Forum for offentlige anskaffelser

Anbefaler å samle tollvesenets innkjøpsfunksjon

Nyhet   •   jan 01, 2014 21:20 CET

Store prosjekter bør starte planlegging ca. 2,5 år før ny kontrakt kan signeres. En anskaffelsesplan for å sikre at relevante forberedelser til anbudsprosesser er på plass, ville gitt bedre styring av virksomheten. Dette skriver Det Norske Veritas (DNV) i en rapport om kontraktstrategier hos Toll- og Avgiftsdirektoratet (TAD). Gjennom å samle innkjøpsfunksjonen i TAD vil man i større grad oppnå stordriftsfordeler, understreker DNV, som ikke ser noen opplagte fordeler ved at IT har en egen innkjøpsfunksjon.

DNV har på oppdrag fra Finansdepartementet gjennomgått hvordan IKT-området i TAD blir ivaretatt, bl.a. å vurdere TADs kontraktstrategier. DNV har avgrenset seg til anskaffelsesprosessen, kontraktsform til IT-avdelingen og inngåtte avtaler. Det virker som om, heter det, TAD har som strategi å ha langsiktige samarbeidsforhold med eksterne leverandører. 

Det er ikke nedfelt en egen kontraktstrategi for IT, men i praksis velger de å avvike fra eksisterende kontraktstandarder og begrenset prosedyre benyttes svært ofte. En begrenset konkurranse vil naturlig utelukke flertallet av aktører fra å delta i den endelige konkurransen, påpeker DNV i sin rapport. Resultatet blir mindre muligheter for innovative løsninger, dårligere sjekk av løsning og pris.

Kravspesifikasjoner

Ved utarbeidelse av detaljerte kravspesifikasjoner hvor etaten tar seg frihet til å stille funksjonelle krav uavhengig av hva hyllevareleverandører tilbyr, får man gjerne den situasjon at man må utvikle skreddersøm. DNV fremholder at offentlig sektor har tradisjon for å lage one-of-a-kind IT-løsninger som dekke en etats behov. Selv om etater har ulikt ansvarsområde, vil mye av funksjonaliteten være overlappende. Med one-of-a-kind-fokus og lav risikoappetitt vil en sannsynlig konsekvens bli en avtalestrategi i retning av egenutvikling og noe konkurranseutsatte småprosjekter. Hva som eventuelt kan endres enklest – av risikoappetitt, one-of-a-kind tradisjon eller egenutvikling – er mer et kultur og økonomispørsmål enn IT spørsmål, fastslås det.

Gjennom å samle innkjøpsfunksjonen i TAD vil man i større grad oppnå stordriftsfordeler, understreker DNV, som ikke ser noen opplagte fordeler ved at IT har en egen innkjøpsfunksjon. For øvrig vil man med en slik organisering kunne sikre tilstrekkelig kompetanse, enhetlig prosedyre og opptreden og systematisk leverandøroppfølging. Uansett vil IT være aktivt med i anskaffelsen og stille premisser og krav, samt gjøre evalueringer.


Les mer... http://foa.no/blog/files/35e0d772a8f402f7c15bdf4abe6f9852-481.html#.UsR4PXlNNbw