Landbruks- og matdepartementet

Anbefaler barna å ta over

Nyhet   •   feb 25, 2011 09:30 CET

Flere satser på å levere Inn på tunet-tjenester, investeringslysten er større og flere anbefaler barna sine til å ta over gården i Akershus enn i resten av landet. Det viser Trendundersøkelsen 2010 i landbruket.

Undersøkelsen viser blant annet at en større andel brukere enn landsgjennomsnittet og i andre utvalgte fylker anbefaler sine barn å ta over gården. Den samme tendensen vises på spørsmål om brukerne tror at noen i familien vil ta over.

Trender i landbruket
Norsk senter for bygdeforskning gjennomfører Trender i landbruket annet hvert år. Undersøkelsen tar for seg sosiokulturelle sider ved landbruket, nåtid og framtid og har en subjektiv innfallsvinkel basert på de driftsansvarliges egne vurderinger. I noen fylker gjennomføres en mer omfattende kartlegging. Oslo og Akershus deltok første gang i 2010. Av 800 tilfeldig utvalgte gårdsbruk i Oslo og Akershus var svarprosenten 54. Undersøkelsen er gjort på oppdrag for Fylkesmannens landbruksavdeling.

Forsidefoto. Ung gutt med hest. Foto: Kerstin Mertens, Samfoto.