Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Anbefalinger fra FNs rasediskrimineringskomité (CERD)

Nyhet   •   sep 21, 2011 14:39 CEST

BLD inviterer til dialogmøte for å få innspill til hvordan vi bør følge opp anbefalingene vi har fått fra FNs rasediskrimineringskomité.

Norges 19./20. rapport til FNs rasediskrimineringskomité ble levert høsten 2009. Komiteen eksaminerte Norge i februar 2011, og komiteens anbefalinger ble offentliggjort i mars 2011.

Vi håper at vi kan få mange gode innspill på hvordan vi best kan følge opp rasediskrimineringskomiteens anbefalinger. Vi ønsker velkommen til møtet og ser fram til en fruktbar dialog om hvordan vi sammen kan arbeide for likestilling og inkludering og mot diskriminering.

Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59
Tid: tirsdag 11. oktober kl. 14.30-15.45

Påmeldingsfrist: tirsdag 27. september 2011 på e-post til .

Program:

Kl. 14.30:  Statsråden ønsker velkommen
Kl. 14.40:  BLD orienterer om rapporteringsprosessen til FNs rasediskrimineringskomité og om komiteens anbefalinger til Norge
Kl. 15.00:  Forberedte innlegg om forslag til oppfølging av komiteens anbefalinger (5 minutter hver):
- Antirasistisk senter
- OMOD
- Mira-senteret
- Norsk Folkehjelp
Kl. 15.20:  Ordet fritt: Hvordan bør myndighetene følge opp anbefalingene fra FNs rasediskrimineringskomité?

Les komiteens_anbefalinger her