Landbruks- og matdepartementet

Andrea Gavinelli på Norgesbesøk

Nyhet   •   sep 16, 2010 09:24 CEST

Leder for dyrevelferdsseksjonen i EU-kommisjonen, Andrea Gavinelli, besøker i dag Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet. EU planlegger arbeidet med en ny, generell dyrevelferdslov.

Andrea Gavinelli besøker idag Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet og skal ha  samtaler om Norges og EUs arbeid med dyrevelferd. Gavinelli, som er EUs fremste embedsmann på dyrevelferd er en engasjert og ettertraktet foredragsholder på dyrevelferdsområdet i hele Europa.

- Landbruks- og matdepartementet setter pris på en slik direkte oppdatering om status i det pågående arbeidet i EU om ny dyrevelferdsstrategi, sier departementsråd Olav Ulleren.

Europeisk aksjonsplan for dyrevelferd
EU har en aksjonsplan for dyrevelferd og planlegger arbeidet med en ny, generell dyrevelferdslov. Forståelsen for at dyr er sansende vesener og at politikken på en rekke felt må ha fokus på dyrenes velferdsbehov, står sentralt. EUs borgere og beslutningstakere må bevisstgjøres om problemstillingene. Det er viktig at det finnes virkemidler for å sikre at bestemmelsene blir etterlevd.


Leder for dyrevelferdsseksjonen i EU-kommisjonen, Andrea Gavinelli, under besøket i dag hos departementsråd Olav Ulleren. Foto: LMD