Justis- og politidepartementet

Anker ikke Majlo-saken

Nyhet   •   jan 25, 2010 10:02 CET

Justisdepartementet har bestemt seg for ikke å anke i Majlo-saken. – Jeg ønsker Majlo og familien hans lykke til i utlandet, sier justisminister Knut Storberget.

Majlo er en amerikansk staffordshire terrier (amstaff) som ble innført til Norge i august 2007. Majlo ble tatt i forvaring av politiet i februar 2009, og politiet fattet vedtak om avliving i mars s.å. Bakgrunnen for avlivingsvedtaket er at det i Norge er forbudt å holde, avle eller innføre farlige hunder, og bl.a. amerikansk staffordshire terrier regnes som en farlig hund, jf. hundeforskriften § 1.

Familien til Majlo klaget på politiets vedtak om avliving, og Politidirektoratet opprettholdt vedtaket. Dermed stevnet familien staten ved Justis- og politidepartementet inn for domstolen. Både tingrett og lagmannsrett mente at i denne saken burde man velge utførsel av Majlo fremfor avliving, og opphevet derfor Politidirektoratets vedtak.

Fristen for å anke saken til Høyesterett var 25. januar d.å., men justisdepartementet mener at det ikke er hensiktsmessig å anke denne saken videre, og gav familien beskjed om dette i går, torsdag. Familien har tidligere gitt uttrykk for at de vil bistå med utførselen, og at Majlo vil plasseres hos familie i Sverige eller Polen.