Helse- og omsorgsdepartementet

Anne-Grete Strøm-Erichsen leder ministermøte i OECD 7.-8. oktober

Nyhet   •   okt 07, 2010 16:14 CEST

Anne-Grete Strøm-Erichsen leder ministermøte i OECD 7.-8. oktober 
Når OECD avholder helseministermøte 7.-8. oktober i Paris, er Norges helse- og omsorgsminister møteleder. Ministre fra 40 land vil diskutere prioriteringer i helsesystemene etter finanskrisen. Oppmerksomheten vil særlig rettes mot økonomisk bærekraft i helsetjenesten og forebygging av livsstilssykdommer.

Pressekontakt : Knut Albert Solem, 91526546

For ytterligere informasjon om helseministermøtet, se OECDs nettsider:
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_44701414_1_1_1_1_1,00.html