Miljøverndepartementet

Anvendelse av skogen i et klimaperspektiv

Nyhet   •   feb 24, 2011 10:13 CET

Klima- og forurensningsdirektoratet har utarbeidet en rapport som viser hvordan karboninnholdet i atmosfæren påvirkes av hvordan skogressursene utnyttes og anvendes.

I tillegg analyserer rapporten hva som kan gjøres for å øke årlig CO2-opptak og dermed karbonlageret i skogen.

Les mer på nettsidene til Klima- og forurensningsdirektoratet