Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Arbeider aktivt med å bedre datasikkerheten i regjeringskvartalet

Nyhet   •   nov 23, 2011 11:33 CET

Riksrevisjonen har i sin rapport for 2010 kommet med kritikk av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet for dårlig datasikkerhet i regjeringskvartalet. Statsråd Rigmor Aasrud er ikke overrasket over det Riksrevisjonen påpeker i sin rapport.

- Riksrevisjonen leverer alltid rapporter etterskuddsvis. Arbeidet med å bedre datasikkerheten har pågått for fullt i 2011. Rapporten de kommer med nå gjelder for 2010. Det er mye som skal gjøres og det vil ta tid før vi er i mål.  For ett år siden tok departementet aktivt grep og ba Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) vurdere sikkerheten i datasystemene. Rapporten kom i desember 2010. NSM sin gjennomgang ga FAD og DSS et solid grunnlag for å arbeide videre med å forbedre sikkerheten på datasystemene. Sikkerheten har ikke vært god nok. Det jobber både DSS og FAD med. Arbeidet med å skape god sikkerhet i datasystemene er et omfattende og møysommelig arbeid som tar tid, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Det er gjennomført mange tiltak for å bedre sikkerheten og vi arbeider nå mer systematisk med dette. Blant gjennomførte tiltak i løpet av 2011 er:

  • Det er engasjert en ekstern kvalitetssikrer som løpende skal vurdere om de tiltak DSS har iverksatt og planlegger framover er tilstrekkelige.
  • Det pågår et arbeid med å gå gjennom organisering og styring av arbeidet med IT-sikkerhet i DSS.
  • Ny direktør for DSS er ansatt og har tiltrådt jobben nå i høst.
  • Det er rekruttert ny leder for Avdeling for informasjons- og kommunikasjonsteknologi i DSS.
  • I forrige uke la FAD ut et anbud for innkjøp av tjenester for etablering og oppbygging av et nytt styringssystem for informasjonssikkerhet i DSS for at dette skal bli gjennomført i 2012.

Les hele departementets svarbrev til Riksrevisjonen (PDF)