Statsministerens kontor

Arbeidsmarkedskrise krever ny vekst og samarbeid

Nyhet   •   sep 14, 2010 09:15 CEST

Statsminister Jens Stoltenberg var i dag vert for en internasjonal konferanse om sysselsetting der politikere, ledere fra arbeidslivets parter og eksperter fra hele verden var samlet i Oslo.

- Finanskrisen har skapt en global arbeidsmarkedskrise, særlig blant unge mennesker. Vi må samarbeide om å føre en aktiv politikk som bekjemper permanent arbeidsledighet og vi må lære av hverandre, sier statsminister Jens Stoltenberg.

 

Det er første gang et slikt fellesarrangement mellom Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og Det internasjonale valutafondet (IMF) finner sted. Stoltenberg understreker at det er nødvendig med samarbeid på både internasjonalt og nasjonalt plan for å takle krisen som nå utspiller seg i arbeidsmarkedet.

Bilde: ILOs generaldirektør Juan Somavia holder innlegg under konferansen (Foto: Rune Kongsro)


- Gjennom denne konferansen gir ILO og IMF verden et viktig signal om hvilken type samarbeid som er nødvendig for sikre ny vekst i verdensøkonomien og skape nye arbeidsplasser, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Bakgrunnen for konferansen var de store utfordringene man står overfor i arbeidsmarkedene verden over. Det er blitt over 30 millioner flere arbeidsledige siden 2007. I mange land kommer dette på toppen av allerede betydelige problemer med undersysselsetting, dårlige arbeidsforhold og manglende arbeidstakerrettigheter.

- Det er gledelig at IMF og ILO ble enige på konferansen om et forpliktende samarbeid på to viktige områder, sier Stoltenberg.

For det første vil de to organisasjonene vil utvikle en felles definisjon av et minimums sikkerhetsnett for utsatte grupper som skal brukes ved utformingen av bærekraftig makroøkonomisk politikk på mellomlang- og lang sikt og i utviklingspolitikken. For det andre vil de rette oppmerksomheten mot virkemidler som kan bidra til å sikre at ny økonomisk vekst også bidrar til økt sysselsetting.

- Bak de høye ledighetstallene gjemmer det seg menneskeskjebner rundt på kloden. Mødre og fedre som kjemper for å holde kreditorer unna slik at de kan gi sine barn et anstendig hjem, eller som bekymrer seg over at deres barn går sultne til sengs. Vi må ikke glemme at økonomi og politikk til syvende å sist handler om mennesker, sa finansminister Sigbjørn Johnsen i sitt avslutningsinnlegg.

- Denne konferansen viser at det er stor interesse for den norske modellen, og ikke minst at god krisehåndtering krever effektivt samarbeid mellom regjeringen og partene i arbeidslivet. Norsk økonomi preges blant annet av et en kombinasjon av en ansvarlig økonomisk politikk, relativt små lønnsforskjeller og stor omstillingsevne. Norge har bedre enn de fleste andre land lyktes med å begrense veksten i ledigheten i kjølvannet av finanskrisen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Foruten ILOs og IMFs ledere, Juan Somavia og Dominique Strauss-Kahn, var flere stats- og regjeringsledere på konferansen i Oslo. Fra Liberia deltok president Ellen Johnson-Sirleaf, fra Hellas statsminister George Papandreou og fra Spania statsminister José Luis Rodríguez Zapatero. Også Frankrikes finansminister Christine Lagarde, Storbritannias arbeids- og pensjonsminister Iain Duncan Smith og generalsekretær Sharan Burrow i Den faglige internasjonale (ITUC) deltok under diskusjonen.