Arbeidsdepartementet

Arbeidsministeren følger opp Gullfaks-saken

Nyhet   •   feb 07, 2011 08:58 CET

– Som ansvarlig statsråd for sikkerheten i petroleumsvirksomheten, er jeg bekymret for den situasjonen som har oppstått på Gullfaksfeltet, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

– Jeg hadde derfor et møte med Petroleumstilsynet 4. februar for å bli orientert om saken og diskutere videre oppfølging. Etter Petroleumstilsynets vurdering er situasjonen nå forsvarlig, sier statsråden.


Arbeidsministeren har bedt om å holdes løpende orientert om utviklingen på Gullfaks-feltet. På bildet: Gullfaks C. (Foto: Øyvind Hagen / Statoil)

Statoil har over lengre tid hatt problemer på Gullfaksfeltet.  Fredag 28. januar informerte Statoil Petroleumstilsynet om at de har stengt ca 20 brønner på Gullfaks som følge av trykkoppbygging på deler av feltet og svakhet ved barrierene. Ytterligere ca 30 bønner er stengt av utvinningsmessige hensyn, og ikke av sikkerhetsmessige årsaker.

– Statoil har hovedansvaret for at sikkerheten til enhver tid er ivaretatt, sier Hanne Bjurstrøm. 
– Jeg forventer at Statoil følger opp dette ansvaret. Petroleumstilsynet har informert meg om at Statoils totalvurdering nå at er virksomheten på Gullfaks er sikker og forsvarlig, sier statsråden.

Det er Petroleumstilsynets oppgave å kontrollere at Statoil ivaretar dette ansvaret. På grunnlag av det som er fremlagt av opplysninger er det også Petroleumstilsynets vurdering at situasjonen nå er forsvarlig.

– Jeg registrerer at Statoil har tatt selvkritikk for at informasjonen til Petroleumstilsynet har vært mangelfull. Det er nå gjort avklaringer for å sikre at tilsynet holdes løpende oppdatert om status på Gullfaks. Jeg har bedt om at Petroleumstilsynet følger Statoils håndtering av saken tett, og at jeg holdes løpende orientert om utviklingen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.