Arbeidsdepartementet

Arbeidsministeren i Nordland

Nyhet   •   feb 17, 2011 10:46 CET

– Det er viktig at vi ikke sprer unødvendig bekymring blant folk som er på tiltak. NAV har forsikret meg om at de jobber målrettet for å finne gode løsninger når det nå blir noe færre tiltaksplasser i Nordland, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Statsråden besøkte Bodø 15. februar. Tema for samtalene var reduksjonen i tiltaksplasser. Stortinget har vedtatt at det blir 3800 færre tiltaksplasser nasjonalt sammenlignet med 2010. For Nordland utgjør det en reduksjon på 318 plasser.

– Jeg har hatt gode og konstruktive samtaler med NAV Nordland. NAV har gode virkemidler, og de jobber målrettet for at ingen som i dag er på tiltak skal miste plassen sin, sier statsråden.


Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i møte med ansatte i NAV Nordland. (Foto: NRK)


Ansatte i NAV Nordland. (Foto: NRK)

Hun understreker at tiltaksnivået fortsatt er svært høyt, og at det er budsjettert med 7,3 milliarder kroner til arbeidsmarkedstiltak i år.

– Det er også viktig å presisere at ingen som i dag omfattes av ordninger for varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal miste plassene sine. En eventuell reduksjon må komme som følge av naturlig avgang eller alternativt tilbud, sier Hanne Bjurstrøm.

Arbeidsministeren hadde også samtaler med fylkesordfører og fylkesmann samt Nordland Arbeiderparti under besøket.