Landbruks- og matdepartementet

Artikkel 19-avtalen er formelt godkjent

Nyhet   •   nov 14, 2011 10:41 CET

Artikkel 19-avtalen med EU om utvidet handel med landbruksvarer ble i går formelt godkjent av både Norge og EU. Avtalen vil dermed tre i kraft 1. januar 2012.  Avtalen ble behandlet av Stortinget 5. april 2011 der finanskomiteen gav sitt samtykke til inngåelse av avtalen, og den ble undertegnet 15. april 2011.

Avtalen omfatter tollreduksjoner for landbruksvarer og etablering av importkvoter for enkelte  varer. Statens landbruksforvaltning (SLF) vil allerede kommende uke avholde de første auksjonene for fordeling av importkvoter for 2012. På SLFs hjemmesider www.slf.dep.no er redegjort nærmere for opplegget for gjennomføring av auksjonene.