Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Audun Lysbakken besøker Trondheim tirsdag 26. januar

Nyhet   •   jan 26, 2010 09:09 CET

Barne-, likestillings-r og inkluderingsminister Audun Lysbakken besøker Trondheim tirsdag 26. januar. Tema for besøket e

  • bosetting av flyktninger
  • barnevern
  • forebyggende barne- og ungdomstiltak

 

Bosetting
I forbindelse med statsrådens besøk skal Trondheim kommune og Integrerings- og  mangfoldsdfirektoratet (IMDi) underskrive en avtale om raskere bosetting av oppfølging av flyktninger.
Avtalen er den første i sitt slag i Norge.  Hensikten med samarbeidsprosjektet er å oppnå raskere og jevnere takt i bosettingen, og at erfaringene som gjøres i Trondheim skal kunne overføres til andre kommuner.
Avtalen underskrives under et møte mellom  statsråden og kommunen, IMDi og Bufetat, med påfølgende omvisning på Kvalifiseringssenteret i Trondheim. Senteret tilbyr bosatte flyktninger tiltak  for kvalifisering til arbeidslivet gjennom et samarbeid med næringslivet.

Barnevern
Senere på dagen skal Audun Lysbakken besøke barneverninstitusjonen Gartnerhagen på Lade.  Gartnerhagen er et barneverntiltak i tre faser, fra faste institusjonsplasser via døgnbasert oppfølging til timebasert oppfølging etter behov etter institusjons- og hybeloppholdene, for unge i alderen 16-23 år. Gartnerhagen samarbeider også med miljøarbeidere for ungdom, som på oppdrag fra Trondheim og nærliggende kommuner følger opp unge med behov for videre oppfølging. Gartnerhagen baserer hele sitt opplegg på aktivitet, slik at ungdommene i institusjonen går på skole, arbeidstrening eller har en arbeidskontrakt.

Forebyggende barne- og ungdomstiltak
På ettermiddagen besøker Audun Lysbakken BoxÅpner kultursenter i Saupstad på Heimdal. Boxåpner er en fritidsklubb med et særlig tilbud til innvandrerungdom i et område med sterkt innslag av nye innbyggere fra det tyrkisk/kurdiske området. Et eget prosjekt med midler fra BLDs storbymidler retter seg spesielt mot en gruppe gutter i alderen 14-17 år som far preget av aggressiv atferd, sjikanering og vold i lokalmiljøet. Ungdommene følges opp av en egen miljøarbeider, i samarbeid med skoler. fritidsklubber og andre miljøer i lokalsamfunnet.

Se programmet for dagen her.