Det norske oljeselskap ASA

Avtale om felles utbygging

Nyhet   •   mar 05, 2012 12:52 CET

Det norske oljeselskap ASA har i dag, sammen med partnerne i Draupnefeltet, kommet til enighet med partnerne i Lunofeltet, om en samordnet utbyggingsløsning for området.

Draupne vil bli bygget ut med en bunnfast plattform med første stegs prosessering. Brønnstrømmen vil bli ført fra Draupneplattformen til Luno for ferdigprosessering og eksport til markedene.    

En samordnet utbygging gjør Draupne avhengig av at Luno kan utføre prosesseringsoppgaven for feltet. Samtidig vil samordningen redusere anlegget på Draupneplattformen til omlag 12.000 tonn (vekt av platform, eksklusive understell), og med en bemanning på rundt 20 personer. Pre-feed arbeidet pågår nå i samarbeid med Aker Solutions i London. Målet er at plan for utbygging og drift (PUD) for Draupne skal leveres i fjerde kvartal i år. 

Det er allerede inngått kontrakt med Mærsk for en ny oppjekkbar borerigg som skal bore produksjons- og injeksjonsbrønnene på Draupne.


Administrerende direktør Erik Haugane i Det norske sier han er fornøyd med avtalen. 

-       Vi har fått en balansert avtale med Lunogruppen. Det borger for at vi sammen med Lundin, som operatør for Luno, får en effektiv drift av de to feltene. Ambisjonen er å få til en bedre samlet ressursutnyttelse og øke verdien for begge partnerskapene. Vi i Draupnepartnerskapet kan nå jobbe målrettet mot en effektiv og rask feltutbygging

Plan for utbygging og drift for Luno er nå til behandling i Olje- og energidepartementet. Lunoplattformen planlegges satt i produksjon i fjerde kvartal 2015. Mot en tariffbetaling til Luno, er Draupne sikret en kapasitet på 8200 Sm3(52.000 fat) oljeekvivalenter (o.e) per dag fra oktober 2016. Kapasiteten øker gradvis til 12000 Sm3 (75.000 fat) o.e. per dag. Dette kan tilføre Det norske rundt 26.000 fat per dag på platå i slutten av 2017.

Draupne omfatter funnene Draupne i PL 001B, West Cable i PL 001B og PL 242, og Hanz i PL 028B. Anslåtte samlede utvinnbare ressurser er 143 millioner fat oljeekvivalenter.

Partnerskapet i Draupnelisensene PL 001B, PL 028B, PL 242 er:
Det norske (operatør)   35 prosent
Statoil                             50 prosent
Bayerngas                     15 prosent