Justis- og politidepartementet

Avtale om grenseboerbevis

Nyhet   •   nov 03, 2010 09:12 CET

I dag undertegnet utenriksministrene Støre og Lavrov en avtale om grenseboerbevis mellom Norge og Russland i Oslo rådhus.

Norge er gjennom sin deltakelse i Schengen-samarbeidet bundet av et regelverk for grensekontroll på Schengens ytre grenser. Schengen-regelverket åpner på visse vilkår for inngåelse av en bilateral avtale mellom et Schengen-land og et tilgrensende naboland som forenkler grensetrafikken for beboere i grensenære områder.

Avtalen innebærer at beboerne i grenseområdet som har vært lovlig bosatt der i minst tre forutgående år, kan få utstedt et grenseboerbevis som er gyldig i inntil tre år. De delene av Norge og Russland som er innenfor 30 km fra grensen vil utgjøre grenseområdet. I tillegg vil to russiske kommuner som i sin helhet er innenfor 50 km fra grensen være en del av grenseområdet. Innehavere av grenseboerbevis kan krysse grensen og ved hvert besøk oppholde seg i opptil 15 etterfølgende dager i grenseområdet i den andre staten uten at det stilles krav til visum. Også tredjelandsborgere som bor i området vil kunne få grenseboerbevis. Grenseboerbeviset gir ikke i seg selv rett til å ta arbeid i den andre statens grenseområde.

Avtaleteksten:

Norsk (pdf)
Engelsk (pdf)
Russisk (pdf)