Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barn og unge i statsbudsjettet

Nyhet   •   feb 10, 2011 09:47 CET

I publikasjonen ”Satsing på barn og ungdom 2011” finner du regjeringens samlede politikk på barne- og ungdomsområdet mellom to permer. I dag blir den sendt til alle landets kommuner og frivillige organisasjoner.

Publikasjonen inneholder en oversikt over alle tiltak og budsjettposter i statsbudsjettet for 2011 som gjelder barn og unge.

”Satsing på barn og ungdom” er et oppslagsverk som kommunene kan bruke for å stimulere til bedre samordning av tilbud til barn og ungdom på statlig, regionalt og ikke minst kommunalt nivå. Målet er at barn og unge får helhetlige og best mulige tjenester.

- Vi oppfordrer alle som jobber med barn og unge å ta i bruk publikasjonen. Da vil de få god kunnskap om ulike tiltak og på den måten sørge for å gi det beste tilbudet til barn, unge og deres familier, sier Aasland.

”Satsing på barn og ungdom. Regjeringens mål og insatsområder i statsbudsjettet 2011” er en årlig utgivelse som gis ut av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Link til publikasjonen "Satsing på barn og ungdom".