Forsvarsdepartementet Norge

Barnekunst for fred

Nyhet   •   des 09, 2009 09:21 CET

Mandag 30. november åpnet forsvarsminister Grete Faremo utstillingen ”Barn av regnbuen maler for fred”. Utstillingen skal henge i Forsvarsdepartementets lokaler frem til februar 2010.


Foto: Torbjørn Kjosvold, FMS

Utstillingen skal formidle budskap om fred og forsoning gjennom kunst. Kunsten er laget av 14 barn og unge, i alderen 9-13 år.

 

Foto: Torbjørn Kjosvold

Inspirert av Paulo Coelho
Tanken bak prosjektet var at barna skulle få uttrykke seg gjennom kunst, etter å ha fått inspirasjon fra gode historier med freds- og nestekjærlighetsbudskap, blant annet hentet fra boka ”Alkymisten” av Paulo Coelho. Maleriene er utgangspunkt for samtaler om disse temaene.

Prosjektet er livssynsnøytralt, og jenter og gutter fra ulike trossamfunn har møttes og malt 4-5 ganger i firetimers økter.

- Det er viktig at vi, nettopp her i dette bygget spesielt, reflekterer rundt konfliktløsning og har dialog om det som kan være maktmisbruk, poengterte forsvarsministeren i sin tale.

Samarbeidsprosjekt
Kunstprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Olavsfestdagene i Trondheim, tros- og livssynssamarbeidet i Trondheim, kunst- og fredsprosjektet for barn i Bindal i Nordland og kunstneren Håkon Bleken. Målet er å bruke kunst som utgangspunkt for dialog.

– Barna har reflektert rundt konfliktløsning og dialog, og de er svært målrettet som valget Forsvarets ledelsesbygg som utstillingsplass, sa forsvarsministeren.