Basware

Basware Discount: Dynamisk rabattering bidrar til optimaliseing av arbeidskapitalen i din virksomhet

Nyhet   •   mar 09, 2015 14:55 CET

Invester i leverandørkjeden med tidlige betalinger

Visste du at 80% av leverandører er villig til å gi rabatter ved tidlig betaling?*

Visste du at dynamiske rabattering gjør det mulig å oppnå hele 36% avkastning på kontantbeholdningen?

Basware Discount er en løsning for dynamisk rabattering som er tilgjengelig via på Basware Commerce Network. For å lære mer om Basware Discount, se videoen her..

Hva er dynamisk rabattering?

Til forskjell fra vanlige avtaler om tidlig betaling, gir dynamisk rabattering muligheten til å oppnå rabatter på ALLE fakturaer. Med Basware Discount, blir alle betalinger vurdert etter en glidende skala som gir maksimal rabatt ved umiddelbar betaling og gradvis reduserte rabatter for de fakuturaene som tar litt lengre tid. Større samlede rabatter betyr forbedring av både bunnlinje og konkurransekraft.

Dynamisk rabattering hjelper både deg og leverandørene dine:

  • Få mer ut av arbeidskapitalen
  • Reduser henvendelser fra leverandørene
  • Leverandører får mer forutsigbar kontantstrøm
  • Forbedret likviditet styrker leverandørkjeden

*Kilde: Creating Payment Energy Research Report (avail. at: www.basware.com/knowledge-center/e-payment )