Forsvarsdepartementet Norge

Bedre betingelser i utenlandsoperasjoner

Nyhet   •   feb 18, 2010 17:02 CET

Forsvarsdepartementet kom tirsdag 16. februar til enighet med tjenestemannsorganisasjonene om revidert særavtale for tjenestegjøring i utenlandsoperasjoner.

– Partene har vektlagt vernehensyn under opplæringsperioden i Norge og en styrking av de økonomiske betingelsene i operasjoner, sier departementets forhandlingsleder Morten Larsen.

Avtalen har virkning fra 1. januar 2010 og gjelder frem til 31. desember 2011. Den reviderte avtalen er et viktig ledd i ivaretakelsen av personell som skal tjenestegjøre i utenlandsoperasjoner, og legger også grunnlag for en tilfredsstillende rekruttering til slike operasjoner.

- FD har tilført avtalen betydelige midler, sier Larsen. - Den vesentligste økonomiske endringen ligger i en økning av misjonstillegget, som skal kompensere for blant annet ulempe, arbeidsbelastning og risiko. Misjonstillegget er økt for samtlige stillingskategorier og er også ytterligere differensiert, avslutter Larsen.